Kråkenesdalen

Her har vi bygget et tilbygg, bygget om terrassen og bygget garasje etter oppdrag fra Arkitekt kontoret Eik.

 
Før ombygging
Før ombygging