Kvernhusleitet

I Kvernhusleitet BL har vi skiftet tak på 10 rekkehus med til sammen 56 enheter.
 
 
 
 
På flere av husene fikk vi bygget stillasramper for å transportere takstein ut til containerne
På flere av husene fikk vi bygget stillasramper for å transportere takstein ut til containerne