Serviceavdeling

For utførelse av serviceoppdrag har vi 9 servicebiler, godt utstyrt med nødvendig verktøy og festemidler. Bilene kjøres av personer med allsidig erfaring. Det er viktig at disse personene er kompetente til å møte de utfordringer som ulike arbeidsoppgaver og serviceoppdrag ofte kan fremstille. Vi arbeider under ryddige forhold og tar ansvar.

De ansatte trives i et hektisk miljø, der det kreves at arbeid må utføres på kort varsel, gjerne i travelt men godt samarbeid med andre håndverkere på arbeidsplassen. De er meget fleksible, og løser tidspresset som ofte kommer i forbindelse med å ferdigstille et oppdrag, på en tilfredsstillende måte.

Firmaet har i dag fast kontrakt med Bakkane borettslag i Fyllingsdalen på vedlikehold, samt Kanvas sine barnehager i Bergen. I tillegg er det flere større og mindre bedrifter og eiendomsselskaper som bruker våres tjenester. Når vi har så mange trofaste oppdragsgivere mener vi å tro at det er fordi vi ufører god kvalitet og service.