Kompetanse

Strenge krav

Plan - og Bygningsloven stiller strenge krav til kompetanse for en ansvarlig virksomhet i bygg - og anleggsnæringen. Det er ikke annet å forvente når
en tenker på hvilke nasjonale ressurser bygg og anlegg er. Dertil er det et reelt behov for å redusere omfanget av bygningsskader som er resultat av konstruksjonsfeil og mangelfull utførelse

Det er tryggere å bruke en mester!

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár! Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Et mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap. I tillegg til å ha fagbrev og dokumentert yrkespraksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, ledelse og høyere yrkesteori. Denne kompetansen formidles videre innad i bedriften, og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utfører.

Du får ikke mesterbrev som takk for lang og tro tjenester. En mestertittel fortjenes - det må vises til arbeid som reflekterer både gode håndverkstradisjoner og riktig bruk av moderne teknikker.

En mesterbedrift bygger på ønsket om videreføring av gode håndverkstradisjoner, ikke på ønsket om kortsiktige gevinster. En mesterbedrift kan derfor gi et kundeforhold som varer så lenge du selv ønsker det - ikke et forhold som blir avsluttet fordi bedriften du bruker forsvinner. En mesterbedrift har alltid dokumenterbar kunnskap og ferdighet. Dette gir bestandig trygghet, og blir stadig viktigere innenfor byggfagene. Her blir kravene om dokumentert riktig utført arbeid stadig strengere. Dårlig og uriktig utført håndverk kan derfor gi store økonomiske og juridiske konsekvenser ved enentuelle skader.