Kvernhusleitet

I Kvernhusleitet BL har vi skiftet tak på 10 rekkehus med til sammen 56 enheter.