Rehabilitering

Rehabilitering blir ofte brukt som et samlebegrep for istandsetting av en bygning slik at hele eller deler av bygningen får en teknisk eller bruksmessig standardheving. Vi utfører rehabilitering av bygårder, kontorbygg, boligblokker og eneboliger. Noen kunder velger rammeavtaler med oss for å sikre forefallende vedlikehold på sine bygg.